Experiències inspiradores al territori

En aquest apartat, volem oferir-vos diferents experiències amb les que podeu connectar el vostre treball més enllà de l’aula. El treball entorn de les cures té un cert recorregut a nivell de diferents entitats locals, ONGD´s i administracions públiques a casa nostra, però encara manca un camí important per recórrer i cal fer-ne una major difusió entre la ciutadania i la comunitat educativa, part fonamental de la mateixa.

Els darrers temps els feminismes ens interpel·len a “posar la vida en el centre” i a revisar-nos des d’una mirada interseccional i descolonial, construint noves alternatives per pal·liar les situacions discriminatòries i racistes que ens trobem en una realitat cada cop mes intercultural. Així, trobem entitats que treballen pels drets de les persones migrades que viuen, senten, comparteixen i s’impliquen en els nostres barris, moltes d’elles, vinculades a les cadenes globals de cures.

Considerem que és important visibilitzar aquestes iniciatives i portar-les a l’escola i a l’àmbit educatiu, al que aquesta unitat didàctica pot contribuir a identificar, desmuntar i actuar en relació a una problemàtica que ens afecta globalment a totes, afectant especialment a les dones migrades treballadores de la llar que es veuen atrapades en aquestes cadenes globals de cures.

Us invitem a veure algunes experiències fora de l’àmbit escolar perquè us animeu a conèixer-les i a incentivar activitats i projectes dins la vostra escola:

Campanyes Cures dignes: Prescrivim Cura Digna i Consum Cuidat

https://curadigna.bcn.coop/

Economies Feministes a l’aula. Recull d’entrevistes

https://vimeo.com/showcase/7607761

Iniciatives de cura en l’àmbit de la dignificació de les cures

https://treballdelallarjust.org/

https://www.bcn.coop/2021/03/13/cura-digna/

Fira de l’ESS migrant i diversa

https://vimeo.com/342705034

Pla comunitari de la Sagrada Família (Autodiagnosi Cures SAFA) Campanya Consum Cuidat, Taula de cures i formació treballadores de la llar

https://pdcsagradafamilia.cat/

Sembrant Cures, Guia d’autodiagnosi per a organitzacions socials amb perspectiva feminista i ètica de la cura

http://lafede.cat/eticadelacura/