Proposta didàctica

L’itinerari formatiu: A mida...

L’itinerari formatiu que proposem és flexible, versàtil i adaptable als interessos, les motivacions i les necessitats dels centres educatius.  Està dissenyat com a procés que integra les activitats al centre educatiu (sessions) i l’orientació perquè aquestes accions es transformin més enllà en un projecte d’aprenentatge servei, responent a les necessitats del nostre entorn, incorporant un anàlisi en clau de vulneració de drets humans, amb propostes per mobilitzar-nos i contribuir a generar una ciutadania global compromesa amb la igualtat de gènere que també trobareu en forma de reptes, accions més enllà del centre educatiu.

Pel que fa a les sessions, hem proposat un ordre que permet un treball progressiu, iniciant amb 1) un apropament als Objectius de Desenvolupament Sostenible com a marc general, per donar pas a 2) introduir l’eix central de la proposta, les cures com a pilar fonamental per a la sostenibilitat de la vida, avançant per 3) endinsar-nos en la cadena global de cures, i 4) generar empatia vers les dones migrades que formen part d’aquesta cadena global de cures i la seva realitat com a persones amb les quals convivim al nostre territori i a 5) ampliar la mirada enriquint-la des del qüestionament dels valors hegemònics que construeixen la nostra història i identitat. Finalitzem amb propostes d’acció i compromís: 6) amb impacte global i 7) amb vincles des del nostre territori i la nostra realitat local.

Si voleu realitzar activitats o accions puntuals i específiques al voltant de la cadena global de cures, podeu anar directament a la sessió 3. “Les cures al món. Cures des de la distància” i a la sessió 4. “Una de Còmics. L’herència.” Recomanem introduir-les amb la sessió 2. “Cuidar és una altra història” i aprofundir en la interculturalitat amb la sessió 5. “El perill de la història única.”

Si us interessa incorporar l’enfocament de projectes d’aprenentatge i servei, és imprescindible incorporar el component de mobilització i de vincles amb altres entitats del territori, per la qual cosa us convidem a desenvolupar la sessió 6. “Actua com a ciutadania global” i la sessió 7. “Actua! Vinculat des del teu territori”, on incentivem la generació de vincles en el nostre territori i establir xarxes col·laboratives i sinergies.

Totes les sessions incorporen dos identificatius: un identificatiu fa referència a l’ODS al qual contribueix significativament la sessió i l’altre, ens permet classificar-les segons posin l’èmfasi en identificar les situacions sobre les que volem treballar, desmuntar o actuar. O dit d’altra forma, fent referència a si permet anar a l’arrel i entendre les causes (identificar), si posa l’accent a proposar formes alternatives que podem incorporar al nostre dia a dia (desmuntar) o, en un pla col·lectiu, posa atenció en proposar accions transformadores (actuar).   

En tots els casos, proposem incorporar almenys un dels reptes, orientats a enfortir la construcció de ciutadania global, eix transversal present a tota la proposta. Tot i que aquests reptes s’han vinculat a dades commemoratives, comparteixen les característiques d’adaptabilitat i versatilitat, i per això podeu adequar-los a la realitat dels nostres entorns i al vostre interès i calendari.

Aquests reptes, clarament es vinculen a actuar, proposant un compromís d’acció transformadora a desenvolupar en un període de temps variable: al llarg d’un trimestre o a tot el curs. Les accions proposades com a reptes, combinen l’autonomia individual i el treball grupal i col·lectiu i pretenen incentivar la implicació més enllà de l’aula: així, es poden fer extensius, implicant i difonent entre la resta de la comunitat educativa (alumnat de la resta d’etapes, professorat i famílies) les accions i el compromís amb la construcció de Ciutadania Global i l’educació transformadora des de l’individual al col·lectiu, amb accions locals però amb vincles amb la realitat global.

Instem a desenvolupar la proposta completa, ja que ens permet treballar en clau de procés i afavorir en l’alumnat: 

La comprensió de la complexitat de la globalització, reconeixent els seus dinamismes i les seves possibilitats, així com les desigualtats i exclusions que genera, afavorint una comprensió analítica i crítica de la globalització.  

L’assumpció d’una mirada global a la interrelació: desenvolupament, justícia i equitat. No podem continuar vivint i aprenent exclusivament des dels nostres contextos locals perquè els vincles que construeixen la societat s’han globalitzat i els processos cal que apuntin cada vegada més a una consciència planetària.  

L’enfortiment de la consciència personal i ciutadana que suposa empoderar a les persones, generadores de canvi, des de la participació social, el compromís democràtic i la mobilització col·lectiva.