Reptes

Proposem 3 accions, una per trimestre, en forma de repte, perquè l’alumnat pugui realitzar-les en clau de procés a l’aula, en el centre educatiu i més enllà, motivant i implicant la resta de la comunitat educativa (famílies, alumnes d’altres graus, professorat).  També apropant-se i implicant-se en l’entorn comunitari i el teixit associatiu que el constitueix (entitats, associacions, col·lectius de barri, poble i ciutat).

La temporalitat d’aquests reptes és adaptable i depèn del temps i els espais que destinem, del grau d’implicació i de la profunditat que volem assolir. Podeu realitzar tots tres, una part o només un dels reptes; trobareu que són independents i complementaris.

L’estructura contempla una dinàmica inicial que ens permet presentar la temàtica, per donar pas a activitats que incentiven la recerca i que proposem desenvolupar de manera individual o grupal, per tancar-les exposant i difonent els resultats a través d’un ventall de possibilitats que ens posen en acció.

Vinculem aquests reptes amb dies internacionals significatius al voltant de la temàtica central que proposem a cadascun d’ells. Recomanem que es mantingui l’ordre, tot i que no és imprescindible. Tots, mantenen l’esperit d’impulsar ciutadania crítica i compromesa i ens conviden a la mobilització i a la construcció col·lectiva i més enllà de l’aula.