Presentació

Què hi trobareu?

Aquest material didàctic posa a la vostra disposició informació i recursos per a entendre la crisi que travessa el nostre sistema socioeconòmic, amb èmfasi en la crisi de cures i com l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible impulsada per les Nacions Unides ofereix un marc d’actuació des del qual impulsar la construcció d’una ciutadania global responsable i compromesa.

2 Iniciem amb la contextualització de les cures, amb dades que ens apropen a la situació que volem abordar i mostren l’origen i causes identificades com a rellevants i significatives, totes elles, manifestació d’una crisi sistèmica en que ens trobem com a societat i de la complexitat de l’anàlisi.

3 Seguidament, trobareu els fonaments pedagògics que guien les nostres intervencions educatives, des d’una concepció d’educació transformadora per a la ciutadania global, els seus components i els pilars metodològics que sustenten la proposta: la pedagogia de les cures i la coeducació.

4 Ja entrant a la proposta didàctica que us convidem a portar a les vostres aules i centres, trobareu una breu presentació que dóna pas al recull de competències i desenvolupament previst d’aquestes. Seguit trobareu un apartat on recollim orientacions per establir el vostre itinerari formatiu segons les vostres possibilitats, motivacions i interessos, on també exposem opcions, com el desenvolupament de la proposta en clau de projecte d’aprenentatge servei o en clau de projecte de centre. 

Així, la proposta didàctica es presenta en forma d’activitats per desenvolupar a l’aula, que podeu ampliar, anant més enllà i implicant a la resta de la comunitat educativa i altres agents presents al territori amb les accions proposades en forma de reptes i en la concreció de projectes d’aprenentatge servei. 

5 Les activitats les presentem en forma de sessions, susceptibles de ser adaptades a la vostra pràctica i experiència i modificables en funció del temps que podeu destinar i del marc en que es desenvolupin, amb possibilitats de fer-ho com a accions tutorials o al marc d’altres assignatures. La proposta que us oferim té com a característica una gran flexibilitat i adaptabilitat.  Així, podeu acotar-la a períodes concrets o desenvolupar-la en el marc de tot un curs escolar, com exposem a l’itinerari formatiu. 

6 Per tal d’impulsar la construcció de ciutadania global i l’acció compromesa, incorporem els Reptes, una invitació a accions individuals que nodreixen l’acció col·lectiva. Aquests reptes permeten incentivar una dimensió més enllà de l’aula i una incidència directa en la construcció d’una ciutadania global i compromesa amb una societat més justa, equitativa i inclusiva.

7 Finalment, us adjuntem una senzilla proposta d’avaluació, un recull d’experiències que considerem d’interès i inspiradores, un glossari i per acabar un apartat amb bibliografia.