Presentació

Aquest material té com a finalitat impulsar a les comunitats educatives la construcció d’una ciutadania global compromesa amb la defensa dels Drets Humans de poblacions vulnerables, com són les dones migrades; volem contribuir a construir una ciutadania global que conegui i actuï a favor de l’Agenda 2030 i a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

La proposta vol contribuir a implicar-nos en l’assoliment de l’ODS 5: Aconseguir la igualtat entre els gèneres i empoderar a totes les dones i les nenes, i en concret, amb les fites:

  • 5.1. Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i les nenes a tot el món.
  • 5.4. Reconèixer i valorar les cures no remunerades i el treball domèstic no remunerat mitjançant la prestació de serveis públics, la provisió d’infraestructures i la formulació de polítiques de protecció social, així com mitjançant la promoció de la responsabilitat compartida a la llar i la família.

Emparada en aquest marc, la nostra proposta posa les cures al centre, indispensables per la sostenibilitat de la vida. Volem incentivar una ciutadania global conscient de la interdependència de totes les persones i de la nostra ecodependència del planeta terra, llar compartida.

La pandèmia ha posat encara més en relleu la importància i la centralitat de les cures, amb conseqüències que han agreujat les condicions de les dones en general i de les dones migrades en particular, donat el vincle amb les cures i en l’anomenada cadena global de cures, una realitat complexa que perpetua desigualtats i origen de vulneració de drets.

L’abordatge des de les cures permet apropar-nos des d’una perspectiva global a la realitat local, on ens trobem amb diversos col·lectius de dones migrades a Catalunya que són exemple dels vincles entre el context global i local, la interdependència i l’ecodependència, així com amb una necessitat, recolzada des de diversos sectors i col·lectius de la societat catalana, de reivindicar cures dignes.