Sessió 2. Cuidar és una altra història

1 a 2 hores

IDENTIFICAR

DESMUNTAR

L’objectiu d’aquesta activitat és enfortir la consciència personal i ciutadana sobre les cures com a eix central de les nostres vides i societats, qüestionant el model socioeconòmic imperant, generador d’injustícies, desigualtats i múltiples discriminacions. 

Ho farem a través de dinàmiques basades en una selecció d’imatges i contes, associats a les mateixes i extretes del Joc de Cartes “Cuidar es otra historia”.

 • Document “Una imatge, una història. Contes per a menuts… i no tant” , que podeu descarregar aquí i imprimir-ho (cal tenir almenys una còpia)
 • Pissarra
 • Retoladors, targetes
 • Projector (opcional)
 • Espai diàfan

DINÀMICA INICIAL

Presentem la sessió explicant que dedicarem la sessió a reconèixer i valorar les cures, que és una de les fites de l’ODS 5 (assolir la Igualtat de gènere i el reconeixement de les tasques de cures). Fem un cercle amb les cadires i seguidament, demanem al grup que respongui a la pregunta: 

Què diries que és una cura?

Responem amb la frase: Per a mi (nom), una cura és... Convidem a sumar respostes, sense repetir. Recollim les respostes en un lloc visible (pissarra, foli, targetes…) per visibilitzar així la quantitat d’accions de cura i la seva diversitat (cures personals, de les persones properes, de les desconegudes, del planeta i la resta d’éssers vius, de les idees…).

Passem a un joc per dinamitzar l’energia del grup. Treurem una cadira, de manera que hi hagi cadires per totes les persones menys la que ocuparà el centre. El joc consisteix a canviar de lloc; com a norma, no es pot canviar de lloc amb les persones dels seients al costat. Iniciem convidant a qui ocupa el centre a acabar la frase: Per a mi, (nom), una cura és… qui està d’acord, canvia de lloc i qui ocupa el centre, procura ocupar un seient. Qui queda sense seient, ocupa el centre i ofereix un nou exemple de cura. 

Si no ens podem moure lliurement, podem passar la pilota de paraula per establir el torn de paraula.  Qui agafa la pilota, respon. Es pot proposar a encadenar les paraules anteriors (una cura és… i …). Si algú s’equivoca, torna a iniciar la cadena de paraules curoses. 

TREBALL EN GRUPS I COL·LABORATIU

Passem a la dinàmica següent: de les imatges a les escultures. Prèviament, tenim impreses les imatges i les històries associades. Estan dissenyades per imprimir en un foli. Doblegant el full, ens quedarà d’una banda la imatge i d’altra la història, a l’altra cara del full, amagada al darrere. Disposarem les imatges de les cartes en llocs visibles per l’espai, disperses per tal de convidar a fer un recorregut.

Per conformar els grups, convidem a l’alumnat a fer el recorregut per a la seva observació, acompanyant amb una música suau i relaxant. Quan acabi la música, cal que hi hagi hagut temps d’observar totes les il·lustracions i de triar la que més ens hagi cridat l’atenció. Davant de cada imatge, caldrà congregar un grup d’entre 4 i 5 persones. Si ens agrada una imatge, però ja s’ha congregat aquest nombre de persones, triarem una altra.

A cadascun dels grups, les persones que l’integren tindran uns 5 minuts per compartir per què han triat aquesta imatge, que hi veuen, quines emocions i sensacions els hi genera i si hi veuen algun vincle amb les cures.

Convidem a cada grup a posar-se d’acord per representar en una escena fixa (escultura) allò que els hi ha semblat més representatiu i que ho mostri a la resta. La resta d’alumnes, observen i fan comentaris de què els evoca l’escultura.

Expliquem que cada carta té una història i que ara ens disposem a conèixer-ne una d’elles. Seleccionem una primera imatge entre totes.

Demanem una persona per narrar el conte assignat a la il·lustració en veu alta per a la resta de companys. Recomanem disposar-nos en cercle, per a una lectura i una escolta relaxada, fent unes respiracions profundes abans d’iniciar la narració, amb els ulls tancats i una posició còmoda i relaxada. Demanem a la persona narradora que ocupi el centre per a la lectura. En finalitzar-la, ens mantindrem una estona amb els ulls tancats i les mans sobre el cos, interioritzant les sensacions i les emocions viscudes. Tornem a un estat de més consciència a poc a poc, amb unes respiracions profundes i obrint a poc a poc els ulls. 

Després de la lectura, tornem a organitzar-nos en els mateixos grups petits i fem lectura de la resta del document, on trobem els conceptes claus, les reflexions i les qüestions. També ho podem projectar, de manera que sigui visible per a tothom i tenir així presents les qüestions a respondre.

Una vegada organitzats els grups, donem 10 minuts per a compartir emocions, donar resposta  les qüestions associades i treure algunes conclusions. 

TANCAMENT

Ens disposem en cercle novament i en plenària, convidem a exposar les conclusions. Després, generem un petit diàleg respecte dels conceptes claus associats a cada imatge, com conflicte capital/vida, corresponsabilitat, responsabilitat institucional, condicions globals de desigualtat en les cures, drets de les persones cuidadores… Podem vincular aquestes reflexions amb els ODS corresponents.

Per finalitzar, farem un cercle de paraula, on cada persona exposa una frase amb allò què li ha resultat més significatiu de la sessió.  Una altra opció és tancar encadenant gestos simbòlics de cures. Des de la mateixa disposició, en cercle, i de peu, fem un parell de respiracions profundes i donem les indicacions per simbolitzar els tres àmbits de cures (personal, comunitari i planetari):

 • Jo em cuido (mans creuades sobre el pit que mantenim uns segons)
 • Jo et cuido (creuem mirades amb les persones que tenim a ambdós costats, mentre estrenyem les mans) 
 • Jo la cuido (mà dreta cap al cel, mà esquerra cap a terra)

I SI PODEU CONTINUAR...

Si disposeu d’una segona hora, continuem amb la narració de la resta de contes, seguint les mateixes indicacions que per a la primera lectura. També podeu proposar-ho com a treball en petits grups i que cada grup exposi les seves conclusions a la resta.  

D’aquesta manera, podeu aprofundir en els conceptes claus associats, generar un diàleg enriquidor i més conscient sobre la concepció de les cures, el seu vincle amb els ODS i portar-ho a plenària. El tancament, novament, inclou el cercle de paraules amb una frase significativa i els gestos simbòlics que ajuden a tancar amb un esperit de calma.

 • Si voleu accedir al joc de cartes  “Cuidar es otra historia” complet, el podeu descarregar aquí. Trobareu també la guia didàctica que acompanya el joc i altres activitats, amb propostes adaptades a diferents edats.
 • Teniu l’explicació del projecte amb opinions del professorat participant i d’altres persones implicades aquí.
 • Altre recurs editat per InteRed especialment dissenyat per visibilitzar la importància de les tasques de cures en el sosteniment de la vida i la necessària corresponsabilitat dels diferents agents socials és aquest  Joc de la Jenga, on trobareu una breu explicació, una guia i les targetes descarregables.