Proposta didàctica

L’itinerari formatiu: Adaptable a projectes d’Aprenentatge Servei amb cures

Des d’InteRed, una de les metodologies que impulsem és la metodologia de projectes d’Aprenentatge Servei amb cures (ApS amb cures), on vinculem processos d’aprenentatge vivencials i significatius amb diverses realitats socials existents en la comunitat educativa, en l’entorn local i en l’entorn global.

L’Aprenentatge-servei proposa la identificació de canvis possibles i els recursos per a aconseguir-ho. Així mateix, per a garantir l’aprenentatge significatiu, resulta imprescindible donar-li sentit i connectar-l’ho amb les experiències vitals de l’alumnat, especialment les que tinguin a veure amb la seva realitat com a subjectes de drets i de responsabilitats, i amb les relacions de poder i de cura a les quals participen. L’APS, com a pràctica educativa transformadora, també es configura com una proposta idònia per a contribuir a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, donada la varietat de temàtiques que pot abordar un projecte. En un APS, les accions de servei s’obren a les propostes de l’alumnat i a les seves inquietuds, un aspecte que permet incentivar la motivació i la creativitat i contribuir amb la fita 4.7. dels ODS. Així, qualsevol de les activitats que proposem a les sessions es pot convertir, d’una experiència d’aprenentatge, a una experiència d’aprenentatge servei, sempre que afegim el component d’acció (servei) vinculada al context concret de la nostra comunitat educativa i partint de la identificació de les necessitats del territori. Si, a més, ho feu connectant, més enllà de l’aula, amb entitats i organitzacions que treballin la realitat sobre la qual centrarem la intervenció, potenciareu la generació de vincles i de la ciutadania global transformadora.  L’ApS surt del centre per formar part de la comunitat. És a dir: cal posar intenció en detectar necessitats reals a l’entorn i propostes d’acció i mobilització i en establir vincles amb altres entitats i organitzacions amb les quals compartir i obrir la mirada per entendre la nostra realitat. Aquesta metodologia proposa accions per atendre necessitats socials reals, aspecte clau que convida a sortir de l’escola i fer una ullada al món amb perspectiva local i global, dotant de sentit social les accions a realitzar. O sigui, procurem que sigui funcional per a les capacitats de l’alumnat i alhora funcional a les necessitats de la societat, nodrint la seva transformació. Aquí cal que incentivem a l’alumnat en la recerca per respondre a:
  • Quines necessitats identifiquem al nostre entorn?
  • A quines persones o col·lectius els hi afecten? Els podeu definir?
  • Aquestes necessitats, estan relacionats amb drets vulnerats? Amb quins?
  • Sobre quines d’aquestes necessitats podem incidir?
  • Coneixeu entitats que treballin en aquest àmbit?
  • Podeu establir algun tipus de col·laboració i intercanvi? Com?
Potser identificar les necessitats de l’entorn requereix incentivar i facilitar l’anàlisi del context immediat, o potser ja tenim identificades aquestes necessitats. Aquest és un punt important per tenir una diagnosi i poder començar. Respondre a la resta de preguntes ens permet elaborar un mapatge, conèixer els diferents agents del territori que tenen intervencions en el mateix àmbit i establir col·laboracions, incentivant la recerca entre l’alumnat.  En definitiva, vincular el centre educatiu amb l’entorn i la seva realitat en clau d’agent actiu del territori. Per facilitar-ho, hem incorporat una sessió específica (sessió 6), centrada en l’elaboració d’aquest mapa d’entitats i d’iniciatives a les quals podem identificar, conèixer i col·laborar, sumant-nos-hi.

Recordar que la proposta didàctica inclou sessions identificades amb una icona d’actuar, que fàcilment us permeten dissenyar projectes en clau d’aprenentatge-servei. També els reptes, on incentivem especialment la recerca, poden entendre’s com un pas més en aquesta direcció. A més, la proposta dels reptes, amb una projecció més enllà de l’aula, també ofereix eines per una diagnosi de la situació i un apropament a la realitat del nostre territori.  

En tot cas, per desenvolupar un projecte d’APS amb cures, recomanem portar a terme un mínim de 4 sessions per a la fase d’aprenentatge. En aquest cas, proposem desenvolupar la sessió 2. “Cuidar és una altra història”, com a introducció a les cures; la sessió 3. “Les cures al món. Cures des de la distància”, pel treball al voltant de la cadena global de cures,  i la sessió 4. “Una de còmics. L’herència”, orientada a qüestionar-nos en el nostre quotidià. Per desenvolupar serveis, la recomanació és desenvolupar una acció de servei amb la sessió 6. “Actúa com a ciutadania global” i la 7. “Actúa vinculat des del teu territori.” Qualsevol dels reptes proposats (“Escoltant les dones”, “Imagina el dia que el món no conegui fronteres” i “Les cures del planeta tenen rostre de dones”) complementa aquestes accions i proporciona elements per a implicar a la comunitat educativa i a altres agents del territori, generant sinergies i opcions de serveis. Si disposeu de prou temps, la recomanació és desenvolupar el conjunt de sessions per tal de vincular el treball al marc dels ODS i l’Agenda 2030, així com el repte 3: “Les Cures del Planeta tenen rostre de dones”, vinculat a la sostenibilitat ambiental i l’assoliment de l’ODS 13. Com a metodologia oberta, les possibilitats que ofereix l’Aprenentatge Servei es veuen influenciades per les motivacions i inquietuds dels participants i del seu vincle amb l’entorn i amb altres agents, per això els serveis poden adquirir una diversitat de formes d’accionar i interactuar que hem incorporat en la proposta amb un gran ventall de posibilitats que us convidem a valorar, explorar i crear-ne de noves. Us encoratgem a fer-ho! Per inspirar la recerca i les sinergies, hem inclòs un conjunt d’experiències al territori i altres d’inspiradores que us poden facilitar la identificació del context i del diferents agents que actuen en l’àmbit educatiu i de les cures.  La recomanació, però, és partir de la vostra realitat i el vostre entorn. Només us cal posar voluntat!a