Avaluació

A la proposta didáctica hem inclós una dinàmica de sistematització que ens permet reflexionar, valorar i proposar mesures per millorar futures intervencions i que us l’encoratgem a realizar.  La trobareu a la sessió 6. Dinàmica Inicial, a la que us encoratgem a portar-la a terme com a tancament d’etapes, a la que tornar cada vegada que considereu que es tanca un cicle.

Aquestes dinàmiques, requereixen un temps pel diàleg i la reflexió. També per reconèixer el camí realitzat i cap a on ens ha portat. A la publicació “Centres Educatius Transformadors.  Trets i propostes per avançar” hi trobareu alguns elements per sistematitzar l’experiència viscuda i eines complementàries, com el diari de viatge i l’avaluació.

Per facilitar aquesta tasca d’avaluació, també podeu fer servir eines com el semàfor que us hi adjuntem, destinat a l’alumnat i que porta associat un treball de reflexió individual que podem fer servir com a eina complementària, suggerint com a tasca prèvia omplir el qüestionari.

En cas de no desenvolupar la sistematització, aquesta eina, més senzilla, també ofereix informació molt útil per a tots els implicats en el procés educatiu (Professorat, educadors i educadores i pel procés de reflexió del propi alumnat).

Suggerim adaptar les preguntes, segons les sessions desenvolupades i els propis interessos. El qüestionari pot ser també un punt de partida per generar diàleg a través del grup focal, on posem en comú les nostres respostes.  

Adjuntem també un qüestionari per al professorat, on podeu valorar la incorporació de l’educació transformadora en la pràctica educativa i anar avançant en la mateixa. Pot ser una bona guía per identificar necessitats i prioritats dels vostres equips docents.