Sessió 1. Què tenen en comú una taronja, una pilota i la Terra?

1 a 2 hores

IDENTIFICAR

DESMUNTAR

L’objectiu d’aquesta activitat és donar a conèixer el marc dels ODS i l’Agenda 2030, posant de manifest les conseqüències del sistema,  convidant a la reflexió i al compromís amb el seu assoliment.

Per aconseguir-ho, incentivarem en l’alumnat l’anàlisi del sistema i la crisi generada, una crisi global amb conseqüències socials i mediambientals.

 • Pilota de la paraula (pilota de goma o paper que podem fer amb paper reciclat i cinta adhesiva). 
 • Pòsits mitjans de colors o targetes i cinta adhesiva 
 • Targetes amb les conseqüències (llistat complert per a cada grup)
 • Cordills de colors
 • Projector i connexió a Internet (o descàrrega prèvia del vídeo)
 • Vídeo: Què tenen en comú una taronja, una pilota de futbol i el planeta terra?

DINÀMICA INICIAL

Introduïm l’activitat amb una dinàmica inicial de presentació a la qual convidem a fer una ronda de presentació que ens permeti respondre a les preguntes:

 • Qui sóc?
 • Quines coses m’importen?

Aquestes dinàmiques són importants per generar coneixement i confiança, bases de la comunicació, el treball cooperatiu i el consens. També són  importants per incentivar el procés d’aprenentatge del cervell, que requereix sorpreses i novetats, a través d’estímuls que despertin interès i curiositat i donin significat i sentit a allò que s’aprèn, ajudant als i les joves a descobrir-ho i connectar-ho amb les seves vides.  Captar les inquietuds de l’alumnat i les seves opinions, adaptar els debats i posar el focus i el protagonisme en els i les alumnes i la seva experiència vital comença per dinàmiques que incentivin a fer grup. 

Fem servir la pilota de la paraula, per passar-nos el torn. Una alternativa és fer circular la nostra energia amb un gest per passar el torn, a la persona escollida, convidant que el gest respongui al nostre estat físic o d’ànim (si estic cansada, envio a poc a poc, si estic emocionada envio amb força…).

Inicia una persona que es presenta amb el seu nom i una qualitat de la seva personalitat; li passa la pilota o l’energia a la següent i així fins que ens presentem tots i totes.  

Hi ha moltes variants de la dinàmica, com acompanyar la presentació amb un gest o amb un moviment rítmic, enviar el torn a algú que pensem que comparteix la qualitat, posar-nos en cercle i anar ocupant l’espai central de la ronda per presentar-nos…). 

Convidem a posar-les en pràctica, fent  servir la que us cridi més l’atenció o la que ja coneixeu i us funciona; el més important és destinar temps a conèixer-nos entre les persones que formen el grup. 

Tanquem la dinàmica  fent una síntesi, on recollim la diversitat de qualitats que ens defineixen i la riquesa que això suposa.

TREBALL EN GRUPS I COL·LABORATIU

Passem a introduir el vídeo, amb una pregunta generadora: Què tenen en comú una pilota de futbol, una taronja i el planeta Terra?

Després de recollir la resposta més obvia (són rodones), preguntem: En la vostra opinió, hi ha alguna connexió entre les persones i el model de producció i consum? Quines conseqüències tenen per a les persones? I per a l’entorn-país, lloc, ecosistema…? Incentivem la participació amb la pilota de paraula (opina qui la rep).

Recollim una síntesi d’aquestes respostes inicials en un lloc visible.

En acabar, presentem el vídeo, al qual trobarem part d’aquestes respostes i el visualitzem.

Passem a organitzar-nos per petits grups (4-6 persones).  Dediquem uns minuts (5-10 minuts) per a reflexionar sobre les preguntes generadores:

 • Què us ha cridat l’atenció? Què us ha sorprès? 
 • Us heu plantejat la interconnexió entre el que consumim les persones i el planeta? 
 • Com són les relacions entre les persones i la Natura? 
 • Quin paper juguem cadascú de nosaltres en aquest sistema? Incidir que, com a consumidors, podem incidir sobre el consum, i per tant, sobre la producció i l’explotació dels recursos.
 • Hi ha alguna acció de cura que estigui al teu abast i puguis realitzar? Escriu-les en una targeta. A quin àmbit la posaries: cura personal, cura comunitària o cura del planeta? Com a indicació, deixarem clar que cal proposar accions a l’abast, per tal de revertir o incidir positivament sobre el que ens mostra el vídeo. No cal tenir respostes per tot.

Exposem els resultats més significatius a través d’una persona en representació del seu grup fins que totes han exposat. Recollim una síntesi i fem una petita anàlisi del que ens sembli més significatiu: respostes més freqüents, similars, discrepants…

Posteriorment, entreguem a cada grup una de les imatges (taronja, pilota, planeta) i les targes amb les conseqüències. Donem uns minuts (5-10) per convidar als grups a escollir les 3 conseqüències més rellevants, en la seva opinió. 

Tornem al gran grup i exposem gràficament, per grups. Cada grup exposa unint la imatge (taronja, pilota, planeta) amb les conseqüències que ha trobat més rellevants, de manera que es visualitzi com la producció i el consum tenen efectes sobre les persones i el planeta.

Demanem als i les joves si ara, després del treball en grup, s’animen a afegir alguna acció de cura més per revertir les situacions que hem evidenciat. Convidem a  escriure-ho en una nova targeta i a enganxar-les totes en un mural col·lectiu, a un espai visible, on quedin recollides com a accions inspiradores. Les podem compartir en veu alta o deixar-les exposades com a recordatori.

TANCAMENT

Tanquem la sessió explicant que aquestes preocupacions són les que mouen a moltes persones i institucions a proposar-se els ODS i l’Agenda 2030, a la que nosaltres podem contribuir amb les nostres accions individuals i també sumant-nos a accions col·lectives, que són actes de cures on posem la vida de les persones i del planeta al centre.  Una vida digna i que mereix ser viscuda. 

I SI PODEU CONTINUAR...

Si disposem d’una segona hora, introduïm la sessió amb la mateixa dinàmica de presentació, a través de la pilota de paraula o de passar-nos l’energia, però ara amb l’objectiu de recapitular breument el més significatiu de la sessió anterior. Llavors, entreguem la pilota de paraula i responem a: Jo sóc (nom) i per a mi, el més significatiu de la sessió passada va ser (una idea, una sensació, una cosa que em va agradar especialment o que em va sorprendre…).   

 

Després, posem atenció sobre el mural col·laboratiu que vam elaborar i expliquem que hi ha moltes accions i alternatives que es poden posar a la pràctica, com les que veurem al vídeo La lección más grande del mundo, parte 3. Moltes, ja les hem identificat i exposat, i potser treurem algunes propostes més després de la visualització.

Després de visualitzar el vídeo, donem 5 minuts per la reflexió i per recollir individualment i per escrit en una targeta nova, un canvi que poden fer, aquesta vegada amb la intenció que sigui un canvi per millorar la vida d’altres persones i la del planeta. Potser hem tret alguna idea motivadora del vídeo o potser ens ha inspirat alguna de nova.

Al moment d’enganxar-la al mural, demanem que les presentin en clau de compromís: 

Jo, (nom), em comprometo amb (acció per millorar la vida d’altres o del planeta)...

Aquesta acció personal vol posar de manifest que podem generar accions i actituds, generant consciència de la interdependència i l’ecodependència, així com de la preocupació pel model (in)sostenible i la necessitat de tenir-ne cura, cuidant-nos, cuidant als altres i cuidant el planeta. Aquí, podem explicar i reflexionar sobre  els conceptes d’Interdependència i d’ecodependència (els teniu definits al glossari). 

Per tancar, reestructurem el mural col·lectiu de les accions, agrupant les accions que tinguin punts en comú, per a convidar a vincular les accions proposades amb els ODS als que contribueix, amb cordills de colors. Si ho fem amb targetes adhesives, les podem canviar de lloc, envoltant-los.  

Exposem el nostre mural en un lloc visible, com el passadís, el menjador, el gimnàs… per a donar a conèixer a la resta d’alumnes del centre el nostre compromís amb els ODS i l’Agenda 2030 i incentivar la reflexió sobre aquestes accions individuals de cures que incideixen sobre la resta de persones i del planeta. 

 • Podeu descarregar i consultar la publicació Jóvenes desmontando el patriarcado per més informació sobre dinàmiques proposades per generar confiança i fer grup, i les bases metodològiques que sustenten aquesta guia pràctica. 
 • Pels mandrosos, Nacions Unides proposa accions que es recullen aquí.