Sessió 7. Actua! Vinculat des del teu territori

2 hores

ACTUAR

L’objectiu que ens proposem és generar en l’alumnat sentit de pertinença a una ciutadania global, crítica, responsable i compromesa, apropant-nos des de les iniciatives locals i col·lectives.

Ho farem invitant a l’alumnat a conèixer iniciatives i projectes propers a través d’un mapa de participació, identificant i convidant a apropar-nos a diferents entitats que incorporen les cures des de diferents vessants: cures i dones, cures i infants i joves, cures i persones grans, cures i persones amb diversitat funcional, cures i comunitat, cures i el planeta…  Per tal de prendre consciència de la importància i diversitat de cures i la nostra interdependència, així com teixir vincles en el nostre entorn més immediat i fomentar una participació diversa i mobilitzadora.

  • Internet 
  • Paperògraf
  • Retoladors i colors
  • Targetes

DINÀMICA INICIAL

La dinàmica que proposem és una dinàmica de presentació on posem en pràctica l’escolta activa i com ens comuniquem. Ens disposem en cercle, asseguts, i ens girem de manera que quedem una persona enfront de l’altra. Durant uns 2-3 minuts, totes dues establiran un diàleg per tal de respondre a algunes preguntes, simulant una entrevista.  

Com a pautes, farem algunes recomanacions: fer sentir còmoda a la persona entrevistada, posar atenció i mirar-nos als ulls, començar per aspectes més trivials, amb preguntes com el color o el menjar preferit i passar a preguntes més íntimes, com què et fa sentir cuidat, què fas per cuidar de les persones properes i què fas per cuidar al planeta. Després, invertim els rols, perquè totes dues persones responguin.

Posteriorment, convidem a una persona voluntària a presentar a la persona que ha entrevistat.  Es tracta de fer una síntesi. Demanem a la persona entrevistada si considera que la síntesi respon al que ha explicat i si s’ha deixat alguna cosa important. Repetim l’exercici amb alguns exemples més (2-3). Podem reflexionar sobre com ens sentim en els dos rols, si ens ha cridat l’atenció alguna actitud, si hem descobert alguna cosa interessant…

TREBALL EN GRUPS I COL·LABORATIU

Expliquem que volem conèixer entitats i persones del nostre entorn i per això ens calen diferents tècniques d’investigació i recerca. Una és l’entrevista que acabem de posar en pràctica. Una altra és l’Observació participant. Per posar-la en pràctica, expliquem que aquesta és una tasca a realitzar fora de l’aula. Invitem a l’alumnat que durant els dies vinents (2-3), realitzin el recorregut des de l’escola a casa, posant atenció en entitats, organitzacions, centres cívics i serveis que existeixen en el barri, ubicant-les i cercant informació bàsica sobre què fan.  Podem cercar aquesta informació per internet, telèfon o visitant-les i demanant informació.   La informació mínima de cada entitat que cal recollir bàsicament és: Nom de l’entitat, activitats que us criden l’atenció, pàgina web i persona de contacte. 

Si al recorregut cap a casa no trobem cap entitat, podem completar la recerca demanant informació a persones properes i conegudes (familiars, veïns i veïnes…), preguntant si participen o coneixen alguna entitat, organització, associacions de veïns, on són i quins serveis, vinculats a les cures, ofereixen. Recordarem la nostra pràctica d’entrevista i les claus que hem tret d’aquesta simulació, per tenir-les presents. Deixem uns dies (entre dos i una setmana) per fer aquesta tasca.

Transcorreguts els dies establerts, en una segona hora, passarem a elaborar la cartografia de les cures al nostre barri. Per això, organitzem a l’alumnat en grups de 4-5 persones per situar, sobre un mapa, la recerca individual i compartir-la. El mapa el poden dibuixar o tenir-lo imprès. Podem fer servir alguna eina digital, si ho considerem i treballar sobre un format digital.

Cada integrant del grup marcarà el seu recorregut en el mapa, indicant les entitats, organitzacions, serveis que ha observat al llarg del seu recorregut. Aquestes marques o petjades les podem personalitzar per reconèixer cada integrant.

Un cop tinguem les entitats visibilitzades en el mapa, cada grup triarà dues entitats a les quals entrevistar. Planificarem aquesta tasca (entrevista) en grup, contactant amb elles. Les entrevistes es realitzen amb l’objectiu d’extreure informació més detallada sobre qüestions concretes. Aquestes informacions ens ajudaran a prendre decisions sobre les entitats que inclourem en el mapa i a informar a la resta de companyes i companys perquè l’hem escollida. 

Per realitzar les entrevistes, cada grup prepararà un guió preestablert, orientatiu. És recomanable desenvolupar-les en forma de diàleg i amb una durada aproximada de 20-30 minuts. Algunes preguntes que us poden orientar: Com va néixer aquesta entitat? Quins valors teniu? Quins objectius teniu? Quines activitats feu? A qui les destineu? Quant temps fa? Per què penseu que és important la vostra feina? Quines possibilitats de participar i establir vincles i col·laboracions poden donar-se?

Un cop els grups han contactat amb les entitats, programat i realitzat les entrevistes, cada grup comparteix el seu mapa i la síntesi de les entrevistes realitzades, explicant les entitats escollides i per què les han triat. 

Posteriorment, realitzarem un mapa de participació consolidat, on ajuntarem els mapes que han realitzat els diferents grups. D’aquesta manera, tindrem una visió general del nostre barri i el seu entorn. 

TANCAMENT

Un cop finalitzada l’exposició, convidem a l’alumnat a participar activament, amb diferents possibilitats: 

  • Seleccionant un projecte o activitat de l’entitat que susciti interés i amb la qual puguin establir alguna forma de col·laboració (voluntariat, servei, intercanvi…)
  • Participar en alguna campanya o activitat reivindicativa a la qual hi participin altres entitats, sumant-s’hi. Una possibilitat és al voltant de dates commemoratives.

Per a l’alumnat de Batxillerat, podem convidar a vincular el treball de recerca a alguna de les entitats o associacions que treballen al barri, el seu treball, la situació amb alguna de les temàtiques que els motiva i que l’entitat hi treballa. 

  • En la Guia Aprendizaje Servicio con mirada de cuidados editada per InteRed i a la seva continuïtat, Pistas para practicar APS con cuidados, es recullen pautes i experiències inspiradores.  A aquesta segona publicació, trobareu també altres possibilitats per realitzar el mapa d’entitats.
  • En l’apartat d’experiències, trobareu un recull d’iniciatives i accions que desenvolupen el seu treball (serveis de suport a dones cuidadores, apps de mapeig de cures, campanyes reivindicant cures dignes…) en l’àmbit de les cures que pot facilitar la seva localització i contacte.