Sessió 4. Una de còmics. L’herència

1 a 2 hores

IDENTIFICAR

DESMUNTAR

L’objectiu d’aquesta activitat és fomentar la reflexió sobre les cadenes globals de cures i les dinàmiques establertes en el sistema capitalista heteropatriarcal, donant pistes sobre com situar-nos en la nostra quotidianitat per a transformar el món des de les cures i la sostenibilitat de la vida. 

«La lectura del testament de la Sra. Àgueda va ser tota una sorpresa». Aquesta frase dóna inici al còmic L’Herència, un còmic que tracta de les cadenes globals de cures i que busca afavorir reflexions que promoguin accions cap a la cura i la sostenibilitat de la vida, que desenvolupin processos de transformació personal i social. Pretenem aportar recursos i eines que permetin a l’alumnat introduir canvis transformadors cap a un món sostenible, equitatiu i just per a totes les persones.  

Nota: 

Es poden sol·licitar el nombre d’exemplars publicats en paper que es necessitin a InteRed.

DINÀMICA INICIAL

Introduïm l’activitat explicant que avui aprofundirem en la Cadena Global de Cures a través d’un còmic on trobarem diferents personatges, diferents formes de vida i de relacionar-nos entre les persones i una mostra de la nostra interdependència. 

Iniciem amb un joc de confiança; les bombolles de confiança.  Ens organitzem en grups de 4-6 persones, de manera que queda una persona al centre i tanca els ulls. La resta, l’envolten i han de protegir-la, sense parlar-hi i sense dirigir-la. Durant uns 30 segons, la persona que ocupa el centre es desplaça lliurement. Després, convidem una altra a ocupar el centre. Podem anar progressivament introduir instruccions per complicar el joc (com donar-se la volta, girar a una direcció, portar les mans a prop del cos, anar més ràpid …).

Acabat el joc, comentem com ens hem sentit depenent d’altres i protegint i tenint cura dels altres.  Confiar i reconèixer-nos vulnerables son els conceptes centrals en aquesta dinàmica.  Per això diem que som interdependents, perquè ens necessitem uns als altres.

TREBALL EN GRUPS I COL·LABORATIU

Després de la dinàmica per introduir la interdependència, ens disposem a la lectura del còmic “L’herència”, per parelles. Hi destinarem uns 10-15 minuts. Posteriorment, ens organitzem en petits grups (4-6 persones) per reflexionar al voltant de les següents preguntes:

 • Què us ha semblat el còmic? 
 • Quins continguts o temes destacaríeu com a principals? On es troben, a quina pàgina? 

Recollim en la pissarra la llista de temes o continguts que vagin sorgint.  Proposem organitzar les respostes en torn a tres eixos principals: 

 • Globalització 
 • Migració, refugi i interculturalitat. 
 • Cures, Deute i Cadena Global de cures

A cada grup, l’assignem dos dels eixos. Tindran entre 5 i 10 minuts per a reflexionar i compartir al voltant dels eixos assignats, completar continguts, si s’escau, i donar resposta a les següents preguntes:

Globalització:

 • Quins personatges parlen en termes de beneficis emocionals i afectius? 
 • Quins ho fan en termes de producció i beneficis materials? 

Migració, refugi i interculturalitat:

 • En el còmic trobem expressions com: «Ja, ja, però els teus sogres no li deixaran l’herència a la mora», «Aquesta negra ha d’haver-li menjat el cap a la meva tia perquè li deixi el pis», «Sí, sí, un encant i en un no res s’immola amb una bomba». Us han cridat l’atenció? Què penseu? A què fan referència? 
 • Quines actituds podem trobar en els nostres entorns que s’identifiquen amb aquestes expressions? Coneixeu alguna iniciativa que faciliti l’acollida de persones migrants? I alguna que treballi la interculturalitat?, són freqüents? Participeu d’alguna iniciativa d’aquest estil?

Cures, Deute de cures i Cadena Global de cures:

 • Com definiríeu el deute de cures? I la Cadena Global de 

TANCAMENT

Des d’InteRed estem convençuts que els aprenentatges es tornen més significatius quan es connecten amb les nostres pròpies experiències personals, tenen una resposta emocional, la conseqüència de la qual és una acció que genera un canvi o transformació en l’entorn. Per això,  pel tancament us convidem a passar a un àmbit de reflexió personal, per a visibilitzar com participem en aquestes relacions de cures i fer-ho conscient des de la nostra pròpia experiència.  

Ho farem a través d’aquestes preguntes, visibles:

 • Quines tasques de cura realitzo?, a qui dedico aquestes tasques de cures?, a on les faig? (llar, comunitat, natura…)
 • Quin és el meu deute de cures?, de quines cures m’he beneficiat i em beneficio?, puc fer alguna cosa per que aquest deute de cures disminueixi?

Ens donem uns  minuts (2-3) per a escriure les respostes en targetes, on incloure’m una frase amb la següent estructura: Jo, (nom), tinc un deute de cures amb (persona identificada). Em comprometo a disminuir aquest deute amb (acció proposada). Tanquem formant una ronda de paraula, en cercle i de peu, convidant a compartir la frase amb el nostre compromís.

I SI PODEU CONTINUAR...

Si disposem d’una segona hora, introduïm l’activitat amb una síntesi de la sessió anterior, per explicar que avui indagarem sobre les condicions de vida de persones com la protagonista principal del còmic, vinculant-ho als ODS i a la vulneració de drets. La proposta és aprofundir a partir dels texts que vam proposar a la sessió 3, amb fragments extrets del llibre “La vida en el centro. Voces y relatos ecofeministas”, per la seva lectura individual, destinant uns 3-5 minuts.  Passem a un treball per parelles, on convidem a compartir emocions i sensacions amb un company o una companya sobre el text entregat. Posteriorment, realitzem un exercici de creació literària, en aquest cas simulant que som la protagonista del còmic i escrivim una carta a un familiar, una persona adulta, posant-nos a la seva pell i explicant què està succeint i quins drets sentim que estan sent vulnerats. Convidem a llegir algunes d’aquestes cartes per tancar, disposats en cercle i de peu.